Perler er både vakre og verdifulle. Opplevelser og erfaringer vi får i møte med ulike situasjoner gjennom livet kan bli som perler for oss. Vakre, verdifulle og noen ganger svært dyrebare. Av frykt for å bli avvist eller forsmådd holder vi dem for oss selv. Mitt ydmyke ønske er at perlene skal bli tatt vel imot.

onsdag 28. januar 2015

Dagens

Den beste veien

      

     Jeg holder føttene borte fra onde veier
          så jeg kan ta vare på ditt ord.
         
     Jeg viker ikke fra dine lover,
          for du veileder meg.
         
     Hvor søte dine ord er for ganen,
          bedre enn honning i munnen.
         
     Jeg får innsikt av dine påbud,
          derfor hater jeg falske veier.
         
     Ditt ord er en lykt for min fot
          og et lys for min sti.
         
   Salme 119, 101-105

Vi gjør mange valg hver eneste dag. 
Noen av valgene er store og viktige og avgjørende for oss, noen er små og kan synes ubetydelige, 
men vi velger.
Jeg tror det er viktig å tenke på hvor vi går. 
Hvilken vei vi velger å gå på. 
Hvilke veimerker vi velger å følge i livene våre. 
Hva er det som gjør at jeg tar akkurat dette valget? 
Hva er det som gjør at jeg går i denne retningen, og ikke en annen vei? 
Det er ikke alltid lett å vite hvorfor vi velger som vi gjør, 
men tenk gjerne igjennom dine valg.